O webu kvpoint.cz

Web kvpoint.cz je unikátní fotobankou a videobankou Karlovarského kraje. Fotobanka a videobanka je vytvářena zejména s ohledem na lepší propagaci Karlovarského kraje v tuzemsku i zahraničí. Financování fotobanky kvpoint.cz bylo podpořeno z projektu financovaného z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

Fotografie a videa, za dodržení pravidel užití, lze zdarma používat jak v tištěných tak elektronických médiích.

Web je ve vlastnictví a správě Karlovarského kraje.

Web je spuštěn od srpna 2009 a neustále doplňován a rozvíjen. Máte-li k jeho provozu, či obsahu jakékoli připomínky, kontaktujte nás na adrese Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, e-mail: monika.slipkova@kr-karlovarsky.cz.